Parallella spår

Spara favorit 6 jul juli 2017

I år breddar vi konferensen och erbjuder fem parallella spår under två sessioner. Passen ges i lokalerna på plan 2 i Sundsvalls konferenscenter Quality Hotel. Välj dina favoriter!

Parallella pass

Pass 1 Energieffektivisering i pappersbruk

Korta highlights med forskningsresultat från forskningsprojektet e2mp, energy efficiency in mechanical pulping, med drygt 20 projekt om energibesparing och processoptimering i pappersindustrin.  Vid fullskaletester har man visat att man kan minska energiförbrukningen med ca 25 procent jämfört med dagens teknik i pappersbruken. Forskare berättar om sina resultat i samarbete med pappersbruken vid SCA, Holmen, Stora Enso och Norske Skog samt maskinleverantören Valmet. Programmet har finansierats med stöd från KK-stiftelsen, Energimyndigheten och Norges forskningsråd.

Talare

Christer Sandberg, Holmen Paper och Mittuniversitetet
Thomas Granfeldt, Valmet
Birgitta Engberg, Mittuniversitetet

Prel tid och plats

14:00-14:50 Hattmakaren Quality Hotel Sundsvall

Pass 2 En skogsindustri i förändring

Skogen har under lång tid skapat stora värden för oss i Sverige och skogsindustrin är en viktig aktör för att skapa tillväxt i dagens och framtidens bioekonomi. I detta spår får du ta del av nya satsningar som Forest Business Accelerator som utvecklar start-ups med skogliga affärsidéer, RISE Bioeconomys digitala sågverk och Europas första cellulosaanläggning i Örnsköldsvik. Alla dessa är satsningar i regionen som utvecklar och förnyar skogsindustrin.

Talare

Monika Westberg, BizMaker
Jennie Söderström, Processum
Johan Skog, RISE Bioeconomy

Prel tid och plats

14:00-14:50 Glasblåsaren Quality Hotel Sundsvall

Pass 3 Smart industri

Svensk industri står inför stora utmaningar där det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att skapa global konkurrenskraft. Mittuniversitetet satsar nu 30 miljoner per år på forskning inom Smart Industri. På detta spår spinner vi vidare på regeringens nyindustrialiseringsstrategi och du får ta del av forskarnas spaning kring framtidens teknologi.

Talare

Tingting Zhang, Mittuniversitetet
Mikael Gidlund, Mittuniversitetet
Stefan Forsström, Mittuniversitetet

Prel tid och plats

14:00-14:50 Apotekaren Quality Hotel Sundsvall

Pass 4 Workshop "The Internet of Paper" with Dr. Kate Stone

Special offer: Kate Stone invite you to a workshop on "The Internet of Paper". There are still a few places left. Hurry to register if you want to participate. 

Experience workshop

Max per workshop: 25 (No minimum)
Duration: 50 minutes

Many have declared print as dead, what if print is actually the next frontier, a portal to a digital world. You will be taken on a playful journey of discovery, and given a perspective of print and paper you never thought possible, a way to connect with people and the internet that is powerful and pervasive. And of course the best way to tell this story is lots of live demos, what could possibly go wrong!

This workshop allows you to quickly put together a poster style project. You'll be supplied with pre-assembled blank posters that are ready for you to bring to life with interactivity.

For the bluetooth platform, you'll learn how to connect your poster to a selection of apps that will be pre-loaded onto an iOS device. Touch the poster hot spots and see the device screen come to life with images, video & audio.

We will also guide you through how to re-program your poster using the Audio platform. An assortment of SD cards will be available that hold a selection of pre-set audio files; choose your SD card and we will guide you through how to program your poster with a new set of sounds.

You'll also be supplied with a set of sheets that faintly outline the location of each touch point. Use these sheets to create your own customised user interface and colour/stick/sketch your own graphics.

Prel tid och plats

14:00-15:00 Hovslagaren Quality Hotel Sundsvall

Pass 5 Mittuniversitetet och kommunen driver utveckling

Samarbeten mellan Mittuniversitetet och kommunerna i regionen ger möjlighet till förstudier och forskningsprojekt som bidrar till spets i forskningen och ökad attraktion för universitetet samtidigt som kommunens utveckling går framåt. Förstudierna leder också till större projekt med utökat samarbete och finansiering från företag och andra organisationer. De större projekten skapar innovationer och tillväxt i regionen. Kom och lyssna till projekt inom hållbart samhälle och digitalisering i skolan samt ta del av den nya spännande verksamheten vid Tvätteriet Makerspace.

Talare

Anna-Karin Westman, Mittuniversitetet och Agneta Stenmark Sundsvalls kommun
Bengt-Gunnar Jonsson, Mittuniversitetet och Joakim Bergsten, Sundsvalls kommun
Kent Bertilsson, Mittuniversitetet
Mona Sundin och Sofie Pettersson, Tvätteriet Prototyplab & Makerspace
Mikael Marklund, Mittuniversitetet
Eva-Marie Blusi Thyberg, Sundsvalls kommun och Tommy Ytterström, Mittuniversitetet

Prel tid och plats

14:00-14:50 Flygaren Quality Hotel Sundsvall

Pass 6 Gröna energisystem och innovationer

Vindkraft, solceller, batterier, superkondensatorer, smarta gatljus och stora displayer. Forskare och företag från forskningsprojektet KM2 Innovativ grön energi berättar om resultat och erfarenheter från forskningsprojektet.

Talare

Martin Olsen, Mittuniversitetet
Renyun Zhang, Mittuniversitetet
Viviane Forsberg, Mittuniversitetet
Henrik Andersson, Mittuniversitetet
Jonas Örtegren, Mittuniversitetet Moderator

Prel tid och plats

15:10-16:00 Hattmakaren Quality Hotel Sundsvall

Pass 7 Cellulosamaterial istället för plast?

Världen hotas av klimatförändringar och förstöring av ekosystemet med plastavfall. Vi måste övergå till förnybara material och bionedbrytbara produkter för att undvika miljökatastrof. Nya skogsbaserade produkter är en del av lösningen och en stor vinst för miljön, för Sverige och inte minst vår region. Hör om den senaste forskningen kring nya cellulosamaterial, nanocellulosa och papper som ersätter plast.

Talare

Sven Norgren, Mittuniversitetet
Bo Westerlind, Mittuniversitetet
Ran Duan, Mittuniversitetet
Maria Edblad, MoRe Research

Prel tid och plats

15:10-16:00 Glasblåsaren Quality Hotel Sundsvall

Pass 8 Nästa generations mätsystem

Den senaste tidens klimatförändringar påverkar hela världen i allt större utsträckning och som följd ökar behovet av att kunna mäta olika miljöparametrar. Hur kan industrier, offentlig verksamhet och samhället hålla koll på den omgivande miljön och åtgärda problem i tid? 

Genom att mäta till exempel vattennivåer, CO2-nivå, temperatur och strålning samt att kombinera dessa olika mätvärden för analys i realtid skapas helt nya möjligheter att förebygga, påverka och åtgärda olika problem i tid. Detta kräver ny mätteknik som blir allt viktigare för vår industri och vårt samhälle. Utmaningarna är många; att kunna mäta över stora ytor och från många mätpunkter till en låg installationskostnad. Mätutrustningen ska kunna vara självförsörjande på energi och samtidigt ha kapacitet att samla in och bearbeta stora mängder data data.

På den här programpunkten får du höra flera olika exempel från industrin om hur man kan mäta olika miljöparametrar för att effektivisera industri och minska påverkan på det omgivande samhället. Lyssna till Patrik Jonsson, Teknologie Doktor på Combitech AB Combitech och Björn Östberg VD för företaget InSitu samt forskare från Mittuniversitetet. Tillsammans diskuterar vi frågan vilka mätmetoder behövs i framtiden?

Föreläsare:
Benny Thörnberg, docent Mittuniversitetet, moderator
Christer Fröjdh, prof. Mittuniversitetet
Mårten Sjöström, prof. Mittuniversitetet
Patrik Jonsson, Teknologie Doktor Combitech AB
Björn Östberg, VD In Situ Instrument AB

Prel tid och plats

15:10-16:00 Apotekaren Quality Hotel Sundsvall

Pass 9 Den digitala samhällsomvandlingen - så påverkar den dig!

Vad innebär de digitala utmaningar vi står inför? Oavsett om du är småföretagare, ansvarar för industriell produktion eller driver offentlig verksamhet påverkas verksamheten av en digital samhällsomvandling. Fiber Optic Valley i samverkan med STC berättar om goda exempel från företag som påbörjat sina digitala förändringsresor. 

Talare

Torbjörn Jonsson, Fiber Optic Valley
Anna Gustavsson, Fiber Optic Valley
Maria Lundmark, SPPO / Specialpedagoger Online AB

Prel tid och plats

15:10-16:00 Hovslagaren Quality Hotel Sundsvall

 

Pass 10 GrönaPro - gröna kemikalier från skog

I forskningsprojektet GrönaPro används restprodukter från skogsindustrin som utgångsmaterial för att ta fram gröna kemikalier. De gröna kemikalierna ska användas för att göra biodiesel till transporter och garvämnen till läderindustrin. Möt forskarna från Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle. Partnerföretagen Colabitoil, Processum och SEKAB kommer att beskriva forskningsprojekt som tar fram kemikalier ur skogsråvara.

Talare

Jan Nordlöf, Colabitoil
Dan Bylund, Mittuniversitetet
Erik Hedenström, Mittuniversitetet
Svante Holm, Mittuniversitetet

Prel tid och plats

15:10-16:00 Flygaren Quality Hotel Sundsvall

15
10

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna:

Christine Grafström STC Mittuniversitetet
010-142 84 10
E-post christine.grafstrom@miun.se

Susanne Nylén Fiber Optic Valley
070-689 57 71 
E-post susanne.nylen@fiberopticvalley.com

Sören Back Processum
010-516 67 64
E-post soren.back@processum.se

Josefin Jaén Nilsson Åkroken Science Park
070-719 49 63
E-post josefin.jaen@akroken.se

Inger Axbrink FSCN Mittuniversitetet
010-142 88 99
E
-post inger.axbrink@miun.se 

Ta del av forskningsnyheter

Besök vår forskningsutställning och ta del av nyheter från STCs och FSCNs forskargrupper via postrar och demonstratorer. Utställningen hittar du i lokalen Tunnbindaren på plan 2 i Sundsvalls konferenscenter. Den öppnar kl. 12.00 på konferensdagen.