Science and innovation day

Se seminariet med Erik Kruse

Science & innovation Day 2016

Se seminariet med Erik Kruse och paneldebatten här på webben.

Se seminariet med Frida Boisen

Science & Innovation Day 2016

Se seminariet med Frida Boisen här på webben.

Kontakt

Christine Grafström STC Mittuniversitetet
telefon 010-142 84 10
E-post christine.grafstrom@miun.se

Susanne Nylén Fiber Optic Valley
telefon 070-689 57 71
E-post susanne.nylen@fiberopticvalley.se

Inger Axbrink FSCN Mittuniversitetet
telefon 010-142 88 99
E
-post inger.axbrink@miun.se

Caroline Wallmark BioBusiness Arena
telefon 070-375 01 99
caroline.wallmark@biobusinessarena.com

Josefin Jaén Nilsson Åkroken Science Park
telefon 070-719 49 63
josefin.jaen@akroken.se

Finansiärer

 

 

 

 

 

Partnerföretag

 

 

 

 

 

 

 

Arrangörer