Science and innovation day

Transform your business for future challenges

Digitaliseringen utmanar de traditionella affärsmodellerna och driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Hur ser de senaste trenderna ut och vilka verktyg behövs för att klara omställningen? Det här och mycket mer kommer presenteras och diskuteras den 16 oktober på Science & Innovation Day i Sundsvall.

Konferensen arrangeras av Mittuniversitetets forskningscentrum STC - Sensible Things that Communicate at Mid Sweden Universityoch FSCN - Fibre Science and Communication Network tillsammans med Processum, BizMaker, Åkroken Science Park och Fiber Optic Valley. Varmt välkommen önskar vi!

Kaarlo Niskanen, FSCN Mittuniversitetet
Mattias O’Nils, STC Mittuniversitetet
Jonas Joelsson, RISE Processum
Torbjörn Jonsson, Fiber Optic Valley
Eva Nyh Hederberg, Åkroken Science Park

Frågor?

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon i arrangörsgruppen.

Christine Grafström STC Mittuniversitetet
010-142 84 10

Susanne Nylén Fiber Optic Valley
070-689 57 71

Inger Axbrink FSCN Mittuniversitetet
010-142 88 99

Frida Niska, RISE Processum
070-255 09 11

Josefin Jaén Nilsson Åkroken Science Park
070-719 49 63

 Science & Innovation Day

Partner companies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management of the conference

 

 

 

 

 

 Funders