Science and innovation day

Affärsutveckling Innovation och Samarbete

SID 2016

Nu är det tredje året som vi tillsammans ger konferensen och årets tema är: Affärsutveckling, Innovation och Samarbete. Vi breddar konferensen med fler parallella spår, studentsamarbeten och affärsutveckling.

 Läs mer om våra parallella spår!

Kontakt

Christine Grafström STC Mittuniversitetet
telefon 010-142 84 10
E-post christine.grafstrom@miun.se

Susanne Nylén Fiber Optic Valley
telefon 070-689 57 71
E-post susanne.nylen@fiberopticvalley.se

Inger Axbrink FSCN Mittuniversitetet
telefon 010-142 88 99
E
-post inger.axbrink@miun.se

Caroline Wallmark BioBusiness Arena
telefon 070-375 01 99
caroline.wallmark@biobusinessarena.com

Josefin Jaén Nilsson Åkroken Science Park
telefon 070-719 49 63
josefin.jaen@akroken.se

Finansiärer

 

 

 

 

 

 

Partnerföretag

 

 

 

Arrangörer